Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Phần mềm kiểm tra chính tả tiếng Việt Tummo Spell 2014 – Build 1.7.2014 (cập nhật ngày 25/06/2014):
- Nâng cấp thuật toán tìm kiếm lỗi
- Xây dựng lại chức năng lọc nhiễu từ ngữ
- Bổ sung chức năng tìm kiếm thay thế trong chế độ edit
- Hỗ trợ mở được thêm các file trong bộ Microsoft Office: rtf, doc, docx…
- Thêm chức năng bổ sung từ vựng vào từ điện
- Có tắt / mở chức năng duyệt chính tả từ đơn tự động
- Mở rộng chức năng Option để có thêm nhiều tùy chọn chế độ quét văn bản
- Bổ sung hàng ngàn từ vựng thuộc nhiều chuyên ngành vào từ điển

Những điểm mới của phần mềm kiểm tra lỗi chính tả tiếng Việt Tummo Spell 2014 – Build 1.06.2014 (cập nhật ngày 19/05/2014)
- Kiểm tra được từ đơn và từ ghép
- Kiểm tra lỗi gõ từ ngay lúc đánh máy
- Kiểm tra lỗi từ vựng trong ngữ cảnh sau khi hoàn thành văn bản
- Hỗ trợ di chuyển nhanh đến từ bị lỗi
- Thay thế từ chỉ bằng một cú nhấp chuột
- Bộ từ điển tiếng Việt giảng giải với hơn 35.000 từ
Link tải: https://db.tt/m63qPznY

 

Bình luận bằng Facebook

Top