PDFZilla v1.2.6 - Convert nhanh tài liệu PDF sang các định dạng khác

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


PDFZilla là công cụ chuyển đổi nhanh các tài liệu PDF sang các định dạng khác như : MS Word, Text, HTML, Flash (SWF) và các định dạng hình ảnh : BMP, JPG, GIF, PNG, TIF.

Sử dụng đơn giản : Thêm PDF File -> Chọn định dạng đầu ra -> Click nút Start Converting, sau đó cho cái ta cần.

Key Features :

Convert PDF to Word
Convert PDF to Word with all text and Graphical data.
Convert PDF to RTF
Convert PDF to Rich Text Files. You can edit all text and graphic by Windows Wordpad.
Convert PDF to TXT
Convert PDF to plain text files. You can edit text by Notepad.
Convert PDF to Images
Convert PDF to BMP, JPG, GIF or TIF files.
Convert PDF to HTML
Convert PDF to HTML files and automatically generate the Index file.
Convert PDF to SWF
Convert PDF to Shockwave Flash Animation files which can be published on websites.
Page Selection
Convert all the pages, or partial pages of PDF file.

Homepage -
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Download:
Trích:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

nguồn: vn-zoom

 

Bình luận bằng Facebook

Top