OSS Internet Speed Booster 3.0

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


Thúc đẩy và tối ưu hóa tốc độ kết nối Internet của bạn với bộ công cụ này. Internet Speed Booster giúp bạn giữ cho hệ thống của bạn khỏe mạnh và nhanh nhẹn. Chương trình này là một gói phần mềm tiện ích hiệu quả. Mạng pinger giúp không bị ngưng kết nối của bạn bằng cách cung cấp dịch vụ internet (Internet Nhà cung cấp dịch vụ) với đầy đủ chức năng Ping gian qua, máy chủ, và âm thanh. Internet Speed Booster sẽ tối ưu hóa cách thức máy tính Windows của bạn có thể gửi và nhận thông tin trên mạng Internet trong thời gian thực để ngăn chặn fragmentation của dữ liệu truyền nhận. FreeMem tiện ích cho phép bạn miễn phí bộ nhớ vật lý hay bộ nhớ RAM trên máy tính của bạn. Chỉ cần chọn một mục tiêu số lượng miễn phí bộ nhớ và nhấn vào nút Tối ưu hóa.Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top