Lớp 7 Ôn tập Địa Lí 7 HK I

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
1.Hình thức sản xuất nông sản hàng hoá theo qui mô lớn ở đới nóng được tiến hành:
a.Vùng đồi núi cao nguyên . b Vùng đồng bằng khu vực nhiệt đới gió mùa.
c.Trang trại đồn điền . d.Vùng đồng bằng trong đới ôn hoà .
2.Nguyên nhân chủ yểu làm diện tích hoang mạc trên thế giới ngày càng mở rộng :
a. hiện tượng lấn cát b.Biến động của khí hậu toàn cầu .
c.Tác động của con người .d.Khai thác dầu khí
3.Hậu quả của việc gia tăng dân số quá nhanh ở đới nóng làm cho:
a. kinh tế chậm phát triển,đời sống nhân dân chậm cải thiện b. Giải quyết được vấn đề lao động.
c. Dân số tăng diện tích rừng giảm. d.Lương thực không đáp ứng đủ.
4.Những khu vực tập trung đông dân và có mật độ dân số cao nhất thế giới:
a. Đông bắc Hoa kì b.Nam á , Đông á c.Bắc á , Bắc mĩ d. Tây phi, Đông nam á
5 Siêu đô thị là đô thị có số dân:
a.Trên 5 triệu dân b.Trên 6 triệu dân c. Trên 7 triệu dân d. Trên 8 triệu dân
6.Mưa a-xít là mưa có chứa một lượng a-xít tạo nên chủ yếu là từ:
a.Phản ứng hoá học xảy ra trong không gian b.Chất ôdôn trong bầu khí quyển
c. Khói xe và khói các nhà máy thải ra trong không khí d.Khí Cacbonic do sinh vật trên trái đất thải ra
................

Link dowwn:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top