NuSphere PhpED 5.6

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
NuSphere PhpED là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) dành cho PHP, một ngôn ngữ kịch bản phía server được chèn trong HTML. NuSphere PhpED cung cấp một nền tảng uyển chuyển, dễ sử dụng cho việc phát triển web sites sử dụng PHP, XML, CSS và HTML. NuSphere PhpED cũng cung cấp một loạt các chức năng dành cho việc gỡ rối, gửi các dự án tới máy chủ ở xa thông qua FTP, SFTP và WebDAV, làm việc với máy chủ SOAP, và tích hợp với những hệ thống như CVS. NuSphere PhpED thích hợp với nhiều người dùng và những dự án lớn.Download tại đây:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top