Nói với ai đó...

cohonnhien

Thành viên
#1
Nếu đã biết không thể... xin đừng nhắc tới...
Nếu đã biết không nên... xin đừng nghĩ về...
Nếu không... xin đừng sát muối trái tim nhau...

Cuộc sống... muốn đơn giản... sao lại cứ làm phức tạp lên thế???

Nếu có thể quên mà hạnh phúc... hãy quên...
Nếu có thể đi mà thanh thản... hãy đi đi...
Hãy làm những gì cảm thấy tốt nhất trong giới hạn chấp nhận được...
Không hiểu mọi chuyện còn đi đến đâu???

I wonder how to end!
I wonder how to forget!
I wonder how to understand!
I want to end soon... Hope so!
It makes me too tired...!
(st)
 

Bình luận bằng Facebook

Top