Nhóm Cacbon

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
I. Vị trí của
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
trong
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
gồm có các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(C),
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(Si),
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(Ge),
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(Sn) và
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(Pb). Chúng đều thuộc
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
.
II. Tính chất chung của các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

1. Cấu hình
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
ngoài cùng của
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
có 4
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
.
Ở trạng thái cơ bản,
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
của các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
có 2
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
độc thân, do đó trong một số trường hợp chúng có thể tạo thành hai
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
. Khi được kích thích, một
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
trong cặp
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
của phân lớp
có thể được chuyển sang obitan p còn trống của lớp
.
Khi đó,
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
của các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
có 4
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
độc thân, chúng có thể tạo thành
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
. Để đạt được cấu hình
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
bền của khí hiếm, các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
tạo nên những cặp
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
chung với các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
khác, trong các hợp chất chúng có
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
là +4,+2, và có thể là -4 tùy thuộc vào
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
của các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
liên kết với chúng.
2. Sự biến đổi tính chất của các đơn chất
Từ
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
đến
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
,
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
giảm dần,
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
tăng dần.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
là các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
hi kim,
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
vừa có
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
vừa có
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
, còn
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
là các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
.
Trong cùng
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
, khả năng kết hợp
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
của
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
kém hơn
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
và của
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
kém hơn
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
, nên
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
là những
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
kém hoạt động hơn
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

3. Sự biến đổi tính chất của các hợp chất
Tất cả các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
đều tạo được hợp chất với hiđro có công thức chung là
. Độ bền của các hợp chất hiđrua này giảm nhanh từ

Các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
tạo với
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
2 loại oxit là
, trong đó
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
tương ứng là +2 và +4.
là các oxit
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
, còn các oxit
và các hiđroxit tương ứng của chúng là các hợp chất lưỡng tính.
Ngoài khả năng tạo
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
với các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
của
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
khác, các
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
còn có thể liên kết với nhau tạo thành mạch. Mạch
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
có thể gồm hàng chục, hàng trăm
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
( trong hợp chất hữu cơ).
 

hr_hb_hr

Thành viên
#2
C (cacbor ) là chất quan trọng trong đời sống cũng như các phản ứng hoá học, là thành phần chủ yếu của than :D dùng lọc nước rất tốt:eek:
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#3
Hùi nhỏ, p3ti thường chứng kiến người ta thả những cục than củi đen sì (nhưng sạch lém) xuống giếng mà ko biết để làm gì. lớn lên ( khoảng lớp 2) thì biết. HÓa ra............, cũng hay thật................ C óc khả năng hấp phụ...
 

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#4
Cái nào cũng cóa tác dung. riêng cũa nó...
Mà trong hợp chất [cacbon] phân ra nhiều loại trong đó có KC
rất quý....
Ước gì mình có 1kg KC:belial:
 

p3ti_kool

Điều hành viên
Thành viên BQT
#5
tham thế? p3ti chỉ mong có 1 nửa dinhnhuy thôi ah. Ng` phải khiêm tốn chứ. ĐÚng ko 4rum? :redface:
 

Bình luận bằng Facebook

Top