Ngữ pháp tiếng Anh THPT

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Bài 1: Thì của động từ
Bài 2: Thể thụ động
Bài 3: Sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ

Bài 4: Câu nói trực tiếp và gián tiếp .
Bài 5: Câu điều kiện và câu ao ước
Bài 6: Sự đảo ngữ .
Bài 7: Từ định lượng
Bài 8: Mệnh đề tính từ và mệnh đề trạng từ .
Bài 9: Danh động từ và động từ nguyên mẫu có “to”
Bài 10: Từ loại .
Bài 11: So sánh tính từ và trạng từ
Bài 12: Cách thành lập từ
Bài 13: Chuyển đổi câu
Phụ lục: Động từ bất quy tắc thường gặp.

Download: http://www.download.com.vn/Data/Soft/2009/08/24/NPTA_Download.com.zip
 

Bình luận bằng Facebook

Top