Ngang tài ngang sức

caibang

Thành viên
#1
Huấn luyện viên cưỡi ngựa hỏi học viên: "Trước đây anh từng ngồi trên lưng ngựa chưa?".


- Chưa bao giờ ạ.

- Vậy thì anh sẽ tập với một con ngựa chưa ai cưỡi lần nào, khả năng hai bên sẽ ngang nhau.

***********

Tránh bị xin nhiều

Anh chàng hà tiện vừa tặng hội từ thiện một món tiền lớn, nhưng hôm sau, có người đến gõ cửa nhà anh ta.

- Thưa ông, rất cám ơn về tấm séc, nó sẽ giúp chúng tôi làm được rất nhiều việc thiện. Nhưng tôi phải nhắc một điều mà có lẽ ông quên. Chắc hẳn ông đãng trí vì tấm séc ấy, ông chưa ký tên...

- Ông lầm rồi, tôi không đãng trí đâu. Chẳng qua khi làm những việc hào phóng, tôi muốn thật kín đáo... Nếu ông cứ bắt phải ký, tôi buộc phải giúp đỡ hội từ thiện khác vậy.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top