Nam du ký 6: Gặp tiên

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
(24h) - Hầu vương nghe người tiều phu hát tưởng thần tiên, khi biết mình nhầm thì lao đầu vào bó củi tự tử...Thấy Hầu vương định tự tử, người tiều phu cáu:
- Cái nhà ông dở hơi không biết bơi này, đâm đầu vậy lỡ... hỏng bó củi của lão phu thì sao? Lấy gì nhốt mấy con gà quỷ sứ ở nhà đây?
Hầu vương cười khì khì, nói:
- Doạ chơi thôi! Nhưng ông không phải thần tiên, sao nói toàn thần tiên vậy?Tiều lão cười, đáp:
- Mới kết nối internet nên cao hứng mà hát chơi ấy mà. Nhưng nói cho ông biết, có một Tiên ông hiệu là Bồ Ðề Tổ Sư hiện ở dãy núi tên là Linh Ðài phương Thốn Sơn, trong có động Tà Nguyệt Tam Tinh, thu nhận đồ đệ không kể giới tính và... giống loài!Hầu vương cảm động cảm ơn và bái biệt ra đi. Núi rừng thăm thẳm, đá cao chồng chất, chông gai hiểm trở. Hầu vương đi riết một hồi theo hướng Nam, qua quán “bia hơi thú rừng” chừng bảy tám dặm quả nhiên thấy một động lớn, một bia đá lớn đề mấy chữ “Linh Ðài phương thốn sơn Tà Nguyệt tam tinh động”. Hầu vương hớn hở, thấy vườn đào sai trái, liền phóc lên hái.Giây lát có một nữ đồng tử bước ra hỏi:
- Ai cả gan dám vào đây ăn vụng đào của tôi?
Hầu vương vội vã nhảy xuống nói:
- Tôi từ xa tìm đến đây học đạo, không phải kẻ trộm đào - của - cô, mà là... “ăn trước trả sau”.
Nữ đồng tử lại nói:
- Thiên hạ có câu “ăn trước trả sau đau hơn hoạn”, anh không biết sao?
Hầu vương nghe thế gãi đầu văng cả rận...
 

Bình luận bằng Facebook

Top