Nam du ký 11: Ngộ Không đi bán “đồng nát”!?

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
(24h) - Ngộ Không bị đuổi trở về Hoa Quả Sơn, muốn thay đổi tình hình nên tập hợp lũ khỉ lại...Ngộ Không luyện binh, tập võ, oai thế lẫy lừng, chúa yêu, vua thú khiếp sợ, kéo nhau đến hàng phục cả thảy mười hai động, tôn Hầu vương làm chúa. Núi Hoa Quả lúc này đồn lũy đắp ngăn, quân binh rèn tập, nhộn nhịp muôn phần, hệt như một thế giới văn minh trong thời đó vậy.Một sáng sớm, Ngộ Không gọi bọn khỉ đột đến:
- Cây đao của ta nhẹ lắm, cầm chẳng xứng tay, biết tìm đâu ra thứ tốt.
- Ðại vương là thần tiên dùng đồ phàm tục e khó xứng. Dưới cầu sắt này, thông với Ðông Hải Long cung, Ðại vương xuống đó, thẳng đến Long vương xin vũ khí ắt người thuận ý.Ngộ Không nhảy ra cầu sắt niệm chú thủy độn, thẳng đến đáy biển, gặp Bạch Tuộc tuần biển cản lại. Ngộ Không đáp:
- Ta là Ngộ Không vốn con trời sinh, có quen biết với Long vương, nay đến viếng thăm.
Bạch Tuộc dẫn gặp Long vương Ngao Quảng. Trà nước hồi lâu, Ngộ Không nói:
- Ta đi tu từ thuở nhỏ, đã học được phép trường sanh. Nay Ta luyện tập binh sĩ, bảo toàn sơn động, ngặt vũ khí không xứng tay. Nghe nói quí cung nhiều bảo bối, nên đến xin một món cầm tay.Ngao Quảng truyền quân đem ra một loạt đại đao đều bị Ngộ Không chê nhỏ. Long bà và Long nữ tâu rằng:
- Long cung chỉ còn cây sắt thần trấn nơi đáy biển nặng trên trăm ngàn cân, từ thuở vua Ðại Võ đi trị thủy dùng làm trái đo để biết nơi sâu cạn. Dùng được hay không miễn ông ta thuận nhận đi ra khỏi cung này cho im chuyện.
Ngao Quảng nói:
- Đưa thứ đó cho gã, e rằng gã đem bán cho “đồng nát”, không được!
 

Bình luận bằng Facebook

Top