Nam du ký 10: Karaoke Thuỷ Liêm động?

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
(24h) - Chuyện sáng nay: Một con khỉ thấy Ngộ Không biến hình đủ loại bèn thách biến thành một “girl sex”...Ngộ Không cáu, quát:
- Phàm muốn biến thành gì thì cũng phải... nhìn thấy mới bắt chước được chứ. Món này thì đến... sư phụ cũng thua, huống gì ta?
Tiếng quát vang vọng đến tiên điện. Tiên ông chống gậy bước ra hỏi:
- Chuyện chi mà hò hét khiến ta mất giấc ngủ trưa vậy?
Nghe Tổ Sư hỏi, Ngộ Không thất kinh, hiện nguyên hình chạy vào nhập bọn.Tổ Sư gọi Ngộ Không tới mắng:
- Khoe khoang, gàn dở, ngươi phải ra khỏi chốn này. Ta chỉ cấm ngươi đừng xưng là đệ tử của ta, nếu ngươi nói nửa lời, sẽ bị thu hồi phép và hồn ngươi bị bắt giam cầm nơi địa ngục.
Biết thầy quá giận, Ngộ Không đành lạy bái biệt, dùng phép Cân Ðẩu Vân bay một giờ ra tới biển Ðông, nhắm hướng núi Hoa Quả bay về.Bao năm trời cách biệt, động Thủy Liêm vẫn còn tiếng chim kêu vượn hú, gió ngàn vi vút như tự thuở nào.
Nhưng cánh rừng phía ngoài đã bị đốn hạ bạt ngàn, Ngộ Không vừa đáp xuống đã nghe tiếng reo: “Khỉ kìa, bắt lấy nó”, rồi tiếng đuổi theo rầm rầm!
Ngộ Không vội bay về động, sợ đến nỗi rớt xuống suối mấy lần.Nghe tiếng kêu, bọn khỉ lớn nhỏ rùng rùng chạy tới có hơn muôn ngàn con đứng vây quanh Ngộ Không. Ngộ Không sai bày tiệc hội ngộ. Giữa buổi tiệc, Ngộ Không nói:
- Ta đã có 72 phép thần thông biến hoá, từ nay chúng ta sẽ cải cách lại hoạt động cho phù hợp với thời thế!
Một con khỉ thì thầm với đàn em: “Hay Đại Thánh định mở quán Karaoke hay sân Golf"?
 

Bình luận bằng Facebook

Top