Một số kinh nghiệm dạy học môn Toán

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
II. MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:
1. Mục đích nghiên cứu.
Nghiên cứu các biện pháp chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học toán theo chương trình thay sách SGK ở trường THCS theo hướng lấy học sinh làm trung tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học THCS đáp ứng yêu cầu đổi mơí của Giáo dục - Đào tạo.
2. Nhiệm vụ nghiên cứu:
- Nghiên cứu một số vấn đề lý luận có liên quan.
- Thực trạng chỉ đạo dạy học môn Toán theo chương trình SGK mới ở THCS Nga Vịnh.
- Tổng kết kinh nghiệm, các biện pháp chỉ đạo có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học môn Toán.
--------------------
Link tải: https://db.tt/AL1Hr3J7
 

Bình luận bằng Facebook

Top