Một số giải pháp nâng cao chất lượng

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Chúng ta đều biết rằng: Trong các nhà trường, đội ngũ giáo viên có vai trò quyết định chất lương giáo dục, chất lượng giáo viên có tốt thì chất lượng giáo dục mới tốt.

Trường có nhiều giáo viên giỏi thì mới có nhiều lớp đạt chấ lượng cao.

Đội giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học là nhân tố quyết định hiệu quả giáo dục của các khối lớp.

Muốn có phong trào toàn diện mạnh thì phải có đội ngũ giáo viên cốt cán giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, giỏi về công tác chủ nhiệm lớp, giỏi về chỉ đạo hoạt động Đoàn, Đội.

Có đội ngũ cốt cán giỏi, nhưng điều hành như thế nào để họ tận tâm với nghề lại có trách nhiệm cao trong tập thể, phối hợp nhịp nhàng, đồng thuận, vì mục tiêu chung của trường, trách nhiệm này lại là của các nhà quản lý.

----
Down: https://db.tt/wm9WhWZ2
 

Bình luận bằng Facebook

Top