Một số chú ý về cập nhật nội dung, phương pháp giảng dạy Tin học

Hoài An

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Mỗi khi có sự thay đổi của Hệ điều hành Windows cũng như phần mềm Tin học văn phòng Microsoft Office, môn học cần phải cập nhật để nội dung môn học đảm bảo tính hiện đại, sát với sự đổi mới của khoa học công nghệ. Để hiểu rõ hơn ta tìm hiểu qua về lịch sử hình thành và phát triển của nó từ đó để xác định nhiệm vụ cập nhật môn học.

Những tác động chính tới việc thay đổi nội dung đào tạo môn Tin học đại cương

Qua phần lịch sử phát triển của HĐH và Hệ phần mềm Tin học văn phòng ta thấy sự phát triển với tốc độ cao trung bình cứ 3 năm lại cho ra đời sản phẩm mới của HĐH cũng như Hệ phần mềm Tin học văn phòng, với tốc độ này nó ảnh hưởng trực tiếp đến giảng dạy và học tập bộ môn.

+ Dạy môn học dựa trên phần mềm mà bản thân phần mềm thay đổi dẫn đến việc đào tạo của bộ môn cũng phải thay đổi theo.

+ Do liên tục ra đời các sản phẩm mới dẫn đến trong thực tế tồn tại nhiều sản phần mềm khác nhau người dạy buộc phải lựa chọn phần mềm nào để giảng dạy sao cho đáp ứng được mục tiêu của môn học đáp ứng được yêu cầu của xã hội.

Sự cần thiết phải cập nhật đổi nội dung và phương pháp giảng dạy môn Tin học đại cương

Để giảng dạy ta phải tìm hiểu bản chất của từng nội dung đơn vị của kiến thức từ đó đề ra phương pháp giảng dạy thích hợp cho đơn vị kiến thức đó. Mỗi khi bản chất của đơn vị kiến thức thay đổi thì việc giảng dạy nó cũng phải thay đổi theo.

Sự phát triển của Công nghệ thông tin học dẫn đến một số khái niệm cũ mất đi, một số khái niệm thay đổi, một số khái niệm mới hình thành. Từ đó dẫn đến việc thay đổi nội dung và phương pháp giảng dạy là việc làm tất yếu theo nhịp phát triển của nó.

Để minh hoạ cho phần trình bày trên, xin trình bày ví dụ sau:

Ví dụ 1: Để thuận tiện cho việc quản lý tệp tin, trong hệ điều hành Dos xây dựng khái niệm Thư mục (Directory). Thư mục là một dạng quản lí tệp tin thành từng nhóm theo nhiều cấp của hệ điều hành, tổ chức các thư mục theo cấu trúc hình cây, gốc cây chính là thư mục gốc của ổ đĩa, thư mục gốc được tạo sẵn trên ổ đĩa do lệnh Format tạo ra.

Như vậy với cấu trúc cây thư mục trên thì gốc cây chính là thư mục gốc của ổ đĩa. Sau khi Windows 95 ra đời khái niệm Thư mục lúc này không còn là Directory nữa mà đã thay đổi thành Folder (Dịch sang tiếng Việt là vẫn là Thư mục) song cấu trúc cây thư mục này không có gốc nhất định nữa, hoàn toàn chọn gốc và ngọn do người dùng tuỳ chọn ( thường nói vui là Chim Ri là dì Sáo Sậu, Sáo Sậu là cậu Sáo Đen…..). Cụ thể như sau, nếu lấy màn hình nền là gốc thì cấu trúc cây như sau:

Desktop -> My Computer -> Ổ đĩa C:-> ….. Desktop…
(Desktop là mẹ của My Computer, My Computer là mẹ của ổ đĩa C:’ ổ đĩa C: là mẹ của Desktop..)

Người dùng có thể thao tác quản lí tệp tin thư mục trong thư mục Desktop khi vào Explore hay thao tác trên màn hình nền là hoàn toàn tương đương nhau.

Thêm nữa tên Thư mục thời Dos và Win 3.X chỉ cho phép dài 8 kí tự và không chứa kí tự đặc biệt không chứa dấu cách, sang Win 95 đã được thoải mái đặt tên hơn.

Rõ ràng khái niệm Thư mục đã thay đổi cần phải cập nhật

Ví dụ 2: Trong Word 2003, mỗi đối tượng vẽ người dùng có tạo bóng (Shadow) cho nó, bóng chỉ đơn giản là bóng có rất ít tuỳ chọn để chính bóng của nó (bóng nét hay mờ). Khi phát triển sang Word 2007. Mỗi đối tượng vẽ không chỉ tạo bóng và chỉnh bóng của mà còn tạo hình phản chiếu của nó. Có thể nói ở Word 2003 chỉ có Bóng-Shadow ( Cũng có thể coi bóng và phản chiếu vẫn chỉ là Shadow). Sang Word 2007 Bóng-Shadow đã được tách thêm thành Bóng-Shadow và Phản chiếu- Reflection. Sang Word 2013 cho phép người dùng chỉnh hình phản chiếu tương đối linh hoạt.

Một số ý kiến đề xuất:

+ Để cập nhật nội dung môn học cần thiết phải xây dựng tài liệu học tập theo sự thay đổi của phần mềm.

+ Đối tượng học Tin học đại cương đa phần gồm các sinh viên đã được trang bị ít nhiều kiến thức tin học ở trường phổ thông. Vì vậy, ngoài tài liệu mới còn cần xây dựng tài liệu theo chuỗi cập nhật của các thế hệ phần mềm thông dụng làm tài liệu tham khảo giúp người đọc có thể thao tác trên bất kỳ phần mềm thông dụng nào.
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top