Một số biện pháp phát triển giáo dục mầm non

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
1. Sự cần thiết, mục đích của việc viết sáng kiến kinh nghiệm:

Gíao dục mầm non là bậc học đầu tiên của hệ thống giáo dục quốc dân, có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của nhân cách con người. Vì vậy cần quán triệt quan điểm coi đầu tư cho giáo dục mầm non là đầu tư cho chiến lược lâu dài. Việc thiếu quan tâm đến giáo dục mầm non chính là sự bỏ lỡ cơ hội cải thiện triển vọng cho trẻ em.

Phát triển giáo dục mầm non là trách nhiệm chung của các cấp Uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân và toàn xã hội nhằm đảm bảo các quyền lợi của trẻ em, thực hiện tốt mục tiêu " Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai", đảm bảo mục tiêu về an sinh xã hội. Các cấp chính quyền và các ngành chức năng có trách nhiệm quản lý, tăng cường đầu tư cho giáo dục mầm non, nhà trường phối kết hợp cùng gia đình và các cấp chính quyền quan tâm, chăm lo tốt lứa tuổi mầm non, đa dạng hóa các phương thức chăm sóc giáo dục trẻ.

------------------
Down: https://db.tt/D02On0Do
 

Bình luận bằng Facebook

Top