Môn học Computer !

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
YEAR 1
Semester 1:
Môn học Computer Fundamentals
Môn học Elementary Programming With C
-Sách học tham khảo:

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

or:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
liệu( đề thi lý thuyết, thực hành, các bài tập, ví dụ và assignment) --> Cái này là quan trọng nhất nhỉ

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

or:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
mềm Borland C được dùng khi học và làm bài thi:

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
học HDJ (Explore HTML, DHTML and Javascript) và Designing websites in Dreamweaver
-Các bài Lab và ví dụ môn Dreamweaver MX:

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

or:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
bài Lab và ví dụ môn HTML

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

or:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
, đề thi, ví dụ tổng hợp phục vụ cho việc ôn thi môn này: (Không thể không có cái này )

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

or:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
học Java 1 và Java2 (Learn Java by Example và Adv Java)
-Môn Java 1 ít tài liệu, có mỗi phần câu hỏi ôn thi lý thuyết (môn này chỉ thi lý thuyết). Java 2 thì thi cả thực hành và lý thuyết nên có đầy đủ assignment, test và example. Sẽ cập nhật khi có thể

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
tham khảo: Core Java (UDS Ebook Team)

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
học SQL1 (RDBMS and Data Management)
-Source và tài liệu hướng dẫn:

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
học ASP (Web programming)
-Môn này học lướt qua rất nhanh rồi tập trung vào Project 1. Đây là môn không phải thi cử gì cả, các bác phải đi tìm tài liệu học về nó để phục vụ cho project 1. Dưới đây là 1 loạt ebook tớ dùng khi làm project 1 (asp tiếng việt, tìm hiểu asp, nhập môn asp...):

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
1
-Các tài liệu hướng dẫn làm project1:

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
project và document của các nhóm đã làm:


Semester 2:

Môn học SQL 2
- Một đống Assignment và Bài tập đi kèm với đáp án. Các bác cày hết mà thi nhé

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
học C#
- Hoành tráng với hơn 300 câu hỏi lý thuyết C# đã có đáp án. Ngoài ra còn có đầy đủ các bài lab.

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
Sách tham khảo:

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
học Windows Form (C#)
- Assignment, Test, Theory Test:

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
2 (Windows Form)


YEAR 2
Semester 1:
Môn học XML & UML
-Giáo trình học và slide bài giảng. Chỉ có 1 bài assignment:

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
học ASP.NET
-Khá nhiều assignment và test. Các bài test quan trọng tớ làm đáp án hết rùi đó. .Net là môn trọng tâm của tớ mà

Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
học ADVANCE .NET
Môn học XML WEB Services with .NET
Môn học .NET SECURITY

Semester 2:
Môn học JSP & Struts
Môn học EJB
Môn học JMS J2EE <=== Tớ đang học sắp thi rùi
Project 3 <== chưa có gì

pass unrar: updatesofts.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top