Mihov Picture Downloader 1.5

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1


Bạn có muốn tải về rất nhiều hình ảnh từ một trang, nhưng bạn không muốn bấm vào mỗi hình thu nhỏ hoặc liên kết đến hình ảnh đó, và sau đó lưu nó? Mihov Picture Downloader là chương trình những gì bạn cần.


Download: http://download.mihov.com/pd.exe
 

Bình luận bằng Facebook

Top