Microsoft Office Enterprise 2007 Trial Version + serial

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Microsoft Office Enterprise 2007 Trial Version from Microsoft.com
D-link : http://download.microsoft.com/downlo...Enterprise.exe
serial:

Trích:
Working 1OO% Only For Installation

1) V9MTG-3GX8P-D3Y4R-68BQ8-4Q8VD
2) T3PVR-XX42X-T49DW-WGBG6-9FT73

May Any Of These Works

1) KGFVY-7733B-8WCK9-KTG64-BC7D8
2) R3DDG-GCXYW-T6BRF-8W4H9-DPWBJ
3) JMPQ9-QM9GG-99FX6-8KBRR-6BVD8
4) KYY93-FW482-G48PG-K9YYB-QBDQ8
5) DYY34-CPVPT-PDVWM-TG8KJ-2WK38
6) FTMB3-QQKKH-CDB64-3YDD3-XWRMJ
7) HV9WD-9RBPG-D6822-KP6W6-9X4MJ
WCRXW-M798H-PMGQ9-TQ4XG-XTPVW
9) FR2MQ-C9Y99-PJJJV-RXRYG-M3W7W
10) D4HJB-WHGH7-FFDKW-377J4-H6JBJ
11) DWBGY-VJVQM-HH3MH-CDHX8-WQW7W
12) PRGXR-8R9QW-YD6WR-KQBC8-66JBJ
13) H86Q7-F86BG-KBWRQ-YQXQH-HD3Q8
14) RGHFB-FBCTH-3FWQY-CB7JF-FY938
15) JMPQ9-QM9GG-99FX6-8KBRR-6BVD8

nếu các key ở trên không sử dụng được các bạn có thể dùng crack nay
link:http://www.box.net/shared/k1s4zjb404
update pack sp1:
D-link :
http://download.microsoft.com/downlo...file-en-us.exe
update pack sp2:
D-link :
http://download.microsoft.com/downlo...file-en-us.exe

Nguồn: vn-zoom
 

Bình luận bằng Facebook

Top