Memory Improve Professional v5.8.12 - Quản lý Bộ Nhớ Hiệu Quả Nhất

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Memory Improve Professional v5.2.2.267 là phần mềm có thể điều chỉnh và tự động giải quyết những vấn đề với bộ nhớ và cũng là công cụ hữu ích để quản lý , điều chỉnh bộ nhớ hệ thống. Nó dễ dàng chỉ ra tình trạng tiêu thụ bộ nhớ và có thể (tự động hay người dùng tự chỉnh) dọn dẹp bớt những vùng nhớ thừa , không cần sử dụng đến. Nó cải thiện tốc độ làm việc của hệ thống bằng cách làm trống và chống phân mảnh bô nhớ. Điều này làm giảm tốc độ load và cải thiện sự thực hiện của ứng dụng.

Features of "Memory Improve Professional":
· Enhance your PC's performance by safely freeing memory
· Free up memory manually or automatically
· Reclaim memory in minutes
· Defrag memory manually or automatically
· Performs intelligent monitoring / analysis of system running
· Monitor all processes running on your PC

Requirements:
· Pentium 233 MHz
· 64 MB RAM
· 50M HD

Download :


Nguon: vn-zoom
 

Bình luận bằng Facebook

Top