Macromedia Flash - Tạo hiệu ứng tuyết rơi (P2)

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bước 4

Trong khi vẫn chọn Movie Clip vừa tạo, vào phần Properties Panel phía dưới cửa sổ làm việc. Trong phần bên trái, tại phần Instance name nhập tên của Movie Clip là snow.Bước 5

Chọn công cụ Selection Tool (V) và kích một lần lên Movie Clip (hình tròn) để chọn nó. Vào phần Action Script Panel (F9) và nhập vào đoạn mã sau:

onClipEvent (load) {
movieWidth = 350;
movieHeight = 263;

i = 1+Math.random()*2;
k = -Math.PI+Math.random()*Math.PI;

this._xscale = this._yscale=50+Math.random()*100;
this._alpha = 75+Math.random()*100;
this._x = -10+Math.random()*movieWidth;
this._y = -10+Math.random()*movieHeight;
}
onClipEvent (enterFrame) {
rad += (k/180)*Math.PI;
this._x -= Math.cos(rad);
this._y += i;
if (this._y>=movieHeight) {
this._y = -5;
}
if ((this._x>=movieWidth) || (this._x<=0)) {
this._x = -10+Math.random()*movieWidth;
this._y = -5;
}
}

Bước 6

Chọn frame đầu tiên, vào lại phần Action Script Panel (F9) và nhập vào mã sau:

for (k=0; k<50; k++) {
duplicateMovieClip(this.snow, "snow"+k, k);
}

Giờ thì hãy kiểm tra lại sản phẩm bạn đã tạo. Bạn có thể download file nguồn tại đây http://www.quantrimang.com/photos/flash/flash2008/12/christmas.fla
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top