Lời vàng Phật chỉ về sự nguy hiểm của tâm sắc dục đối với đời người

Bảo Uyên

Điều hành viên
#1
[unable to retrieve full-text content]
Khi con người đam mê thích thú trên sắc dục thì cũng giống như hai cục nam châm vậy, khi để gần nhau sẽ hút lấy nhau không bao giờ gỡ ra được. Vì do sự vô minh con người không nhận chân được sự thật của khổ đau, cho nên hằng cứ chạy theo […]

Bài viết
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
đã xuất hiện đầu tiên vào ngày
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
.
Nguồn: daophatvietnam.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top