Lịch sử Việt Nam

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Lịch sử Việt Nam

Tác giả:

PGS.TS Nguyễn Ngọc Cơ

Chuyên ngành:

/ Khoa học xã hội / Lịch sử

Nguồn phát hành:

Khoa Lịch sử, ĐHSP Hà Nội

Sơ lược:


Kiến thức đạt được

Học viên nắm được:


Cung cấp kiến thức cơ bản, cần thiết về cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam của tư bản Pháp và Tây Ba Nha cuối thế kỷ XIX.
Thực trạng kinh tế, chính trị, xã hội của nước Việt Nam phong kiến hồi giữa thế kỷ XIX.
Đặc điểm, diễn biến cuộc kháng chiến chống xâm lược của nhân dân Việt Nam trong giai đoạn từ 1858 đến 1867.
Cuộc kháng chiến chống xâm lược tiếp tục của nhân dân Việt Nam từ sau khi Pháp chiếm được lục tỉnh Nam Kỳ đến khi chúng thanh toán được toàn bộ Việt Nam.
Thái độ và trách nhiệm của triều Nguyễn trong việc để mất nước.
Hậu quả của các Hiệp ước 1883-1884.
Kiến thức cần thiết

Sinh viên đã qua chương trình Đại học năm thứ nhất (ngành KHXH-NV). Nắm vững tiến trình Lịch sử Việt Nam (phần cổ-trung đại) từ đầu đến thế kỷ XIX, đặc biệt là từ thế kỷ X đến giữa thế kỷ XIX.
Đã có kiến thức nhất định về lịch sử thế giới cận đại, về sự phát triển của chủ nghĩa tư bản phương Tây và lịch sử các nước khu vực Đông Á và Đông Nam Á thế kỷ XIX.
Có khả năng khai thác tư liệu nước ngoài bằng tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Trung Quốc.
Download nội dung giáo trình
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chú ý:

Giáo trình điện tử của trường ĐHSP Hà nội là một loại học liệu điện tử đã được đóng gói theo chuẩn SCORM 1.2. Để học được nội dung của giáo trình này cần phải được chạy trên một hệ thống quản lý học trực tuyến (LMS) hoặc là một phần mềm có thể thưc thi được các gói học liệu theo chuẩn SCORM 1.2 – như Reload Player.

Các yêu cầu kỹ thuật

Để học được các giáo trình này trên máy tính cá nhân, cần phải cài đặt các phần mềm sau:

- Phần mềm Reload Player
- Phần mềm JavaRuntime Enviroment

Bạn có thể download hướng dẫn và bộ công cụ các phần mềm hỗ trợ trên tại đây
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top