Kinh nghiệm triển khai chương trình rèn luyện Đội viên

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Chương trình rèn luyện Đội viên là tổng hợp những kiến thức về truyền thống lịch sử, về đạo đức lối sống, pháp luật, về dân tộc, sức khoẽ, môi trường, ý thức học tập và kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội.... Nhằm giúp cho Đội viên phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, Đội viên tốt, cháu ngoan Bác hồ, trở thành Đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí minh và người công dân tốt.
Tổ chức triển khai thực hiện chương trình rèn luyện Đội viên là một trong những nhiệm vụ trung tâm của các anh chị phụ trách các chi Đội và giáo viên tổng phụ trách Đội. Chương trình rèn luyện đội viên nếu được tổ chức triển khai tốt sẽ góp phần giáo dục toàn diện và hình thành nhân cách cho người Đội viên học sinh.
II - NỘI DUNG ĐỀ TÀI:
Để tổ chức triển khai thực hiện tốt chương trình rèn luyện Đội viên trước hết các anh chị phụ trách và giáo viên tổng phụ trách Đội cần nắm được các chuyên hiệu của nội dung chương trình rèn luyện Đội viên, dựa trên tình hình thực tế của liên Đội để lựa chọn các chuyên hiệu, tìm phương án tổ chức triển khai thực hiện đánh giá kết quả thực hiện.
-----------------------
Down: https://db.tt/4JbIEpdD
 

Bình luận bằng Facebook

Top