Kinh nghiệm phân công chuyên môn đầu năm

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Nhiệm vụ đặc biệt quan trọng quyết định đến sự thành công của nhà trường trong một năm học là phân công chuyên môn cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong sao cho hợp tình, hợp lý, phù hợp với sở trường, năng lực và trình độ chuyên môn của từng cá nhân. Trong những năm đầu được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng, do chưa có kinh nghiệm nên tôi cùng với đồng chí Phó hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn bàn bạc và đi đến ra quyết định phân công chuyên môn, khi triển khai quyết định có nhiều giáo viên, nhân viên không đồng tình và có ý kiến phản đối quyết liệt, trong đó có những đồng chí là thành viên Ban Chấp hành công đoàn, đảng viên, tổ trưởng chuyên môn...

----------------
Down: https://db.tt/PoE5cn0M
 

Bình luận bằng Facebook

Top