Không phải chuyện nhỏ

bjncoi_caube_codon

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Bạn tù hỏi nhau:

- Tại sao anh phải vào đây?

- Tôi bỏ vợ...

- Thế thôi sao? Chuyện nhỏ mà!

- ... từ trên lầu ba xuống.

kienthucphothong.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top