Kaspersky Internet Security 2010 .Unblacklistable 100% oki . 2/09/2010

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

HOW TO USE?
- This assumes you have Kaspersky installed (if not.. download below, install, and proceed)
- Click Settings
- Uncheck "Enable Protection"
- Click Options
- Uncheck "Enable Self-Defense"
- Press "Apply"
- Close Kaspersky
- Completely Exit Kaspersky (Right-click icon and select "Exit")
- Go to Kaspersky's installation directory
(i.e. C:\Program Files (x86)\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010)
- Rename "clldr.dll" to "clldr.dll.bak"
- Copy & Paste Provided "clldr.dll" into the Installation Directory
- CompleteAFTER USING : ANTI-BLACKLIST

DOWNLOAD Kaspersky Internet Security 2010 v9.0.0.736 English :
Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Crack : Code:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


 

Bình luận bằng Facebook

Top