Hướng dẫn lấy Client ID và Client secret từ Google

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Để lấy Client ID và Client Secret từ Google, quý khách vui lòng truy cập vào đường dẫn https://console.developers.google.com
Bước tiếp theo quý khách cần phải nhấn vào Credential ở góc bên phải màn hình như hình minh họa. Rồi tiếp tục nhấn vào Create credentials để chọn OAuth client ID


Quý khách tiếp tục nhấn chọn vào Web application

Bước tiếp theo quý khách vui lòng điền tên ứng dụng, dường dẫn sử dụng ứng dụng và đường dẫn chuyển hướng sau khi ứng dụng hoàn thành.

- Ô 1: Điền tên ứng dụng.
- Ô 2: Điền tên miền.
- Ô 3: Điền https://tenmiencuaban.com/connected_account.php
 

Bình luận bằng Facebook

Top