Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh / Việt

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Tài liệu gồm hai nôi dung chính:
Phần 1. Luyện dịch Anh - VIệt
Phần 2. Trau dồi từ vựng tiếng Anh

Nội dung tại mỗi phần thường xoay quanh các chủ đề: Thời sự quốc tế, kinh tế, giáo dục - y tế, văn hoá - xã hội, khoa học kỹ thuật, pháp luật...


 

Bình luận bằng Facebook

Top