Học sinh Lạng Sơn tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tại văn bản này, UBND tỉnh đã giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TBXH, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan có văn bản thông báo đến các cơ sở giáo dục;

Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo cán bộ quản ý, giáo viên, các trường duy trì liên lạc với phụ huynh, học sinh để định hướng các em ôn tập kiến thức và tự học, tự rèn luyện, biết cách phòng chống dịch bệnh tại nhà; tiếp tục vệ sinh sạch sẽ toàn bộ trường lớp, tăng cường công tác bảo vệ an ninh trật tự, bảo quản tài sản của nhà trường; quán triệt, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo tâm lý ổn định cho phụ huynh và học sinh.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT đã có văn bản thông báo chủ trương kéo dài thời gian nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 của tỉnh;


Đồng thời, Sở yêu cầu đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 gây ra theo các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên các đơn vị đảm bảo duy trì liên lạc với phụ huynh học sinh; tiếp tục hướng dẫn các em tự học, tự ôn tập, tự rèn luyện tại nhà;

Việc bố trí học bù để hoàn thành chương trình sẽ được Sở GDĐT chỉ đạo thực hiện sau khi có hướng dẫn cụ thể của Bộ GDĐT.

Việt Hà
Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại
 

Bình luận bằng Facebook

Top