Giáo trình toán học cao cấp (Trọn bộ 2 tập)

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

NXB GIÁO DỤC
TÁC GIẢ : NGUYỄN ĐÌNH TRÍTập 1 :Tập hợp và ánh xạ. Số thực và số phức. Hà số một biến. Giới hạn và liên tục. Đạo hàm và vi phân. Các định lý về giá trị trung bình và ứng dụng. Định thức-ma trận. Hệ phương trình tuyến tính. Không gian vectơ. Phép tính tích phân của hàm số một biến

Trích:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Tập 2:Hàm số nhiều biến số. Tích phân kép. Tích phân đường. Chuỗi. Phương trình vi phân.

Trích:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top