Giáo Trình 3D Max 7

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Gồm 13 Chương với 50 bài học và 30 bài tập có Video minh họa

Chương 1: Tổng quan về 3D Studio Max
Chương 2: Các thiết lập chương tŕnh
Chương 3: Các thao tác chương tŕnh
Chương 4: Các lệnh vẽ hiệu chỉnh 2D và các lệnh vẽ 3D nguyên sinh
Chương 5: Dựng mô h́nh cơ bản và nâng cao
Chương 6: Các phép biến đổi
Chương 7: Chất liệu – Material Editor
Chương 8: Ánh sáng Light và Camera
Chương 9: Hoạt hình
Chương 10: Kết xuất tập tin
Chương 11: Bài tập cơ bản
Chương 12: Bài tập nâng cao
Chương 13: Thuật ngữ trong 3D Studio Max
Chương 14: Ôn tập và kiểm tra kiến thức


Download:
pass :
http://get4share.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top