Giáo án vật lý 6,7,8,9

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
xin gởi quý thầy cô 3 bộ giáo án vật lý 7,8,9 dùng để tham khảo

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.Các tệp đính kèm
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(103.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(652.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(318.0 KB)

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Các tệp đính kèm
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(374.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(326.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(522.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(326.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.39 MB)

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#3
Các tệp đính kèm
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(1.22 MB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(555.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(350.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(194.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(168.0 KB)

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#4
Các tệp đính kèm
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(875.0 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(686.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(408.5 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
(982.3 KB)
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Id: dtntdateh012
Pass: dtntdateh
 

Bình luận bằng Facebook

Top