Giáo án Vật lý 10 (nâng cao) - Ebook

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Giáo án Vật lý 10 (nâng cao) - Ebook


Dung lượng:44.9 KB
Sử dụng:
Miễn phí

Liên kết để bạn tải xuống máy:

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chú ý: Nếu có vấn đề trong quá trình tải xuống máy bạn có thể:
  1. Thử tải lại bằng liên kết thay thế:
  2. Hoặc cấu hình lại máy tính của bạn (Với một số phiên bản Windows, có thể đã được cấu hình để chặn lại quá trình download của bạn.)

Giới thiệu
Nội dung giáo án:

Bài 1. Chuyển động cơ
Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng
Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng
Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 6. Sự rơi tự do
Bài 7. Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8. Chuyển động tròn đều tốc độ dài và tốc độ góc
 

Bình luận bằng Facebook

Top