Lớp 7 Giáo án Hình 7 trọn bộ

DonQixote

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Tiết 1.
HAI GÓC ĐỐI ĐỈNH
A. MỤC TIÊU :
- Học sinh hiểu thế nào là hai góc đối đỉnh, nắm được tính chất: Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.
- Vẽ được góc đối đỉnh với một góc cho trước. Nhận biết các góc đối đỉnh trong một hình.
- Bước đầu tập suy luận.
B. CHUẨN BỊ :
GV: Thước thẳng, thước đo góc, bảng phụ.
HS : Thước thẳng, thước đo góc.
C. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 7A 7B :
I. Kiểm tra
- Giáo viên kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.
- Nêu yêu cầu của mình đối với học sinh về môn học.
- Thống nhất cách chia nhóm và làm việc theo nhóm trong lớp.
II. Bài mới
---------------------------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top