Lớp 11 Giáo án dạy học theo chủ đề: Định luật Ôm cho toàn mạch

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
Thiết kế hoạt động dạy học chủ đề “Định luật Ôm cho toàn mạch”

Vật lý lơp 11 CB

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức

Phát biểu được: Định luật Ôm với toàn mạch, viết biểu thức.

Nêu được hiện tượng đoản mạch

2. Kỹ năng

Vận dụng được định luật Ôm để giải các bài toán về toàn mạch.

Vận dụng hiện tượng đoản mạch để giải thích các hiện tượng trong thực tế đời sống.

II. CHUẨN BỊ

Giáo viên : Giáo viên: Chuẩn bị dây dẫn, nguồn điện, điện trở, video về hiện tượng đoản mạch

Học sinh :

Ôn lại kiến thức đã được học về định luật Ôm đã học ở lớp 9

III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC

Tình huống khởi động (5 phút):
--------------------
Link tải: http://yoineer.com/5c08
 

Bình luận bằng Facebook

Top