Lớp 10 Giáo án dạy học theo chủ đề:Ba định luật Niu-tơn

Duy Ly

Lang thang mạng
#1
CHUYÊN ĐỀ: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

VẬT LÍ LỚP 10 – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN


I. Mục tiêu của chuyên đề :

Nội dung 1:Định luật I Niuton

Nội dung 2: Định luật II Niuton

Nội dung 3: Định luật III Niuton

Nội dung kiến thức trên tiến hành trong 3 tiết

II. Chuẩn kiến thức, kĩ năng, thái độ và một số năng lực có thể được phát triển

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung và ý nghĩa của định luật I Niutơn, khái niệm quán tính.

- Hiểu được rõ mối quan hệ giữa các đại lượng gia tốc, lực, khối lượng thể hiện trong định luật II Niutơn.

- Nêu được định nghĩa, tính chất của khối lượng, định nghĩa trọng lực và trọng lượng.

- Hiểu được rằng tác dụng cơ bao giờ cũng diễn ra theo 2 chiều và lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối thể hiện trong định luật III Niuton.

2. Kĩ năng

- Biết vận dụng định luật để giải thích một số hiện tượng vật lý.

- Biết đề phòng những tác hại của quán tính trong đời sống, nhất là chủ động phòng chống tai nạn giao thông.

- Biết vận dụng định luật II Niutơn và nguyên lý độc lập của tác dụng để giải các bài tập đơn giản.

- Hiểu được rằng tác dụng cơ bao giờ cũng diễn ra theo 2 chiều và lực tương tác giữa hai vật là hai lực trực đối.

- Biết vận dụng định luật III Niutơn để giải thích một số hiện tượng liên quan đến sự bằng nhau và trái chiều của tác dụng và phản tác dụng.

3. Thái độ

- Say mê khoa học, kĩ thuật, khách quan, trung thực, cẩn thận.

- Tự học, tự giác học tập, tham gia xây dựng kiến thức.
-------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 
Last edited:

Bình luận bằng Facebook

Top