Lớp 11 Giáo án CN 11 cực hay

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
TIẾT 20 BÀI 16 : CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHÔI ( tiết 1)

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:

- Biết được bản chất của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc.
2. Kỹ năng:
- Lập được qui trình công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc trong khuôn cát.
3. Thái độ:
- Ý thức được tầm quan trọng của công nghệ chế tạo phôi trong các ngành công nghiệp hiện nay.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN, HỌC SINH:
1. Chuẩn bị của giáo viên:

- Nghiên cứu bài 16 SGK CN 11. Chuẩn bị máy chiếu Projecto và bài giảng Powerpont
- Tìm kiếm, sưu tầm các thông tin, tư liệu, tranh ảnh, vật mẫu( đúc) có liên quan đến vật liệu cơ khí.
- Đọc phần thông tin bổ sung trong SGK và SGV.
2. Chuẩn bị của học sinh:
- Nghiên cứu bài 16 SGK.
- Tìm kiếm, sưu tầm các thông tin, tư liệu, tranh ảnh, vật mẫu( đúc) có liên quan đến vật liệu cơ khí.
-----------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top