Lớp 12 Giải nhanh bài tập lý 12 bằng máy tính casio và số phức

Khánh Linh

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
III- Dùng bảng TABLE trong máy tính casio để giải nhanh các bài toán về sóng cơ và sóng ánh sáng:

1.Ví dụ 1: (Tuyển sinh đai học 2011) Một sóng hình sin truyền theo phương Ox từ nguồn O với tần số 20Hz, có tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 0,7(m/s) đến 1(m/s). Gọi A và B là hai điểm trên Ox, ở cùng một phía so với O và cách nhau 10(cm). Hai phần tử môi trường tại A và B luôn dao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là:

A. 100(cm/s). B. 85(cm/s). C. 80(cm/s). D. 90(cm/s).

Dùng bảng TABLE trong máy tính casio ta làm như sau:

+A và B dao động ngược pha nhau nên ta có:

------------------
Link tải:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top