Ghost Windows XP Seven RTM

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Đây là bản thứ 11 của ktv.Đây là một customize Windows XP -> Windows7

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


* Bản ghost: Windows Xp Sevice Pack 3 x86 (32 bit) from MSDN
* Hỗ trợ SATA: Yes.
* Hỗ trợ RAID: Yes.
* Hỗ trợ SCSI: Yes.
* Tự nhận drivers: Yes (Powerdriver + SkyXP11 Full)
* Internet Explorer 8 Final: Yes
* Windows Media Player 11 Aero Teal
* Hotfixes: Có (Update 16/08/2010)
* Update trực tuyến:OK.
* CD Key:Ok
* File download: Iso.
* Số phần được cắt: 04 phần bằng chương trình Splitter ( dành cho link vnnshare và megashare 01 link duy nhất)

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Software Install:

Winrar 3.9 final Full,Unikey 4.0 RC2, Font VNI, Font ABC, Foxit Reader 4,Firefox 3.6.8,SkyDriverXP 11 Full.Theme Win7 RTM v2 10 màu , Media center theme,Aero cursor nhiều màu, Font Segoe UI, add một số hình nền độ phân giải cao.Đã test một số máy chưa gặp trở ngại.Ngoài ra không cài gì thêm..

* Thay đồi icon với IconTweaker và 2 theme SevenVG Icon , Rhor's Pack.

Change System files include:

Shell32.dll, msgina.dll,netshell.dll,xpsp2res.dll
Sysdm.cpl, desk.cpl
Appwiz.cpl, powercfg.cpl
Main.cpl,hddwwiz.cpl
Access.cpl, sapi.cpl
Explorer.exeCác thành phần bỏ đi:

*MSN explorer
*Internet Game
*Thư mục help
* Không Remove ngôn ngữ
- Đây như là một bản windows XP thường các bạn có thể add thêm ngôn ngữ thoải mái.

Mình đã cố gắng làm tất cả những gì có thể để cho windows chạy nhanh ổn định dù đây là windows mod nhưng không cần máy cấu hình cao chỉ cần Pentium4 1.5 GHZ,Ram 512 MB.Driver không phải máy nào cũng nhận đủ đã add sata ICH10

Tùy chọn Bootscreen nhiều màu sắc và text.

Thank you một số tác giả:sieunhancaibang,picassa,....

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#2
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Link Megashare
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Link Vnnshare
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Mã check: EE48C0CB - 8BA84ADC - 4CF27C77 - 1135CA68


Lưu ý : với link Vnnshare sau khi down về các bạn làm theo hướng dẫn sau

Vào Folder Option mở thuộc tính file ẩn ra
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.


Rồi sau đó del tên đuôi RAR đi ,sau khi del xong được đuôi
001​

,rùi tiến hành ghép file ,làm lần lượt với các file còn lại.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

ghostviet.com


 

Bình luận bằng Facebook

Top