Font Unicode Việt

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Đặc điểm của font:
*Loại .ttf Open Type.
*Thiết kế không bản quyền giúp tạo file .pdf đọc được trên bất cứ máy không cần font.
*Sử dụng được trên Photoshop.
Tải ở đây:
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

(Tài khoản Free nên có thể die sớm).
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top