Ebooks Kỹ thuật lập trình Csharp

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Hôm nay mình giới thiệu với các bạn cuốn ebook có tên Kỹ thuật lập trình Csharp. Nó được dịch từ cuốn sách gốc là Professional C#, 2nd Edition Xuất bản bởi Wrox Press. Cuốn sách gồm có 13 chương như sau:

Chương 1: Kiến trúc của C# và .NET
Chương 2: Căn bản C#
Chương 3: Hướng đối tượng trong C#
Chương 4: Những chủ đề tiến bộ trong C#
Chương 5: C# và các lớp cơ sở
Chương 6: Lập trình trong môi trường .NET
Chương 7: Windows Applications
Chương 8: Assemblies
Chương 9: Truy cập cơ sở dữ liệu với .NET
Chương 10: Viewing .NET Data
Chương 11: Thao tác XML
Chương 12: Các thao tác trên File và Registry
Chương 13: Làm việc với Active Directory
Hy vọng cuốn sách sẽ hữu ích cho các bạn đang tìm hiểu về Csharp.

Download Here: http://www.box.net/shared/5jk34po01q
 

Bình luận bằng Facebook

Chủ đề tương tự

Top