đời học sinh là thía đoá(phần 1]

dinhnhuy012

Thành viên
Thành viên BQT
#1
Đầu năm học

Sau tuần đầu tiên

Sang tuần thứ 2

Trước khi thi HK 1

Trong giờ thi

Thi HK 1 xong

Trước khi thi HK 2

Đọc lịch thi

1 tuần trước khi thi

6 ngày trước khi thi
 

Bình luận bằng Facebook

Top