Đoán ra tin xấu

bjncoi_caube_codon

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Từ phòng xét nghiệm đi ra, bác sĩ nói với bệnh nhân:

- Tôi có một tin tốt và tin xấu cho anh.

- Cho tôi biết tin tốt trước - người ốm lạc quanđề nghị.

- Tên của anh sẽ được người ta đặt cho một căn bệnh mới.

kienthucphothong.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top