Đinh luật Len-xơ

chauquocanh

Điều hành viên
#1
Chúng ta đã biết rằng có sự biến đổi từ thông qua mạch kín thì sinh ra dòng điện. Vậy, xác định chiều như thế nào? Sau đây là mô hình thí nghiệm về mối quan hệ giữa chiều dòng điện và sự dịch chuyển nam châm, hay nói tổng quá hơn là với sự biến đổi từ thông qua mạch.

Để xác định mối quan hệ giữa chiều dòng điện và sự dịch chuyển của nam châm (thí nghiệm 1), ta cần biết chiều quay của ampe kế tương ứng với chiều dòng điện.

Theo đó ta có thể xác định được chiều của dòng điện trong thí nghiệm với nam châm, từ đó ta sẽ tìm mối quan hệ giữa chiều dòng điện và sự dịch chuyển của nam châm trong thí nghiệm 1. Các bạn xem đoạn mô phỏng dưới, sử dụng các nút play, next, pause để điều khiển theo ý muốn. Chú ý sử dụng nút Play thường xuyên khi đoạn phim dừng lại

------------------------
Tải file flash theo link ở dưới
Link: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/tailieu/dinh luat Len xo.rar
 
Last edited by a moderator:

Bình luận bằng Facebook

Top