Đĩa CD trắc nghiệm của báo Tuổi Trẻ 2009

lehoa012

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1

Năm 2009, báo Tuổi Trẻ tiếp tục tổ chức chương trình "Tặng đĩa CD luyện thi trắc nghiệm năm 2009" gồm 4 môn Anh, Vật lý, Hóa học và Sinh học.
Các bạn có thể tải về theo các link dưới đây.
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.

Sau khi tải về, nối 3 file lại để có file .iso, dùng các chương trình ghi đĩa hoặc tạo CD ảo để xem hoặc cài đặt.
Nếu không có chương trình nối file, có thể thực hiện Run - cmd rồi dùng cú pháp:
Code:
Copy /b
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
+
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
+
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
TNTuoiTre2009.iso
Chỉ thành viên mới xem được liên kết này Đăng nhập hoặc đăng ký ngay.
 

Bình luận bằng Facebook

Top