Đi đâu mà vội

bjncoi_caube_codon

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
Con nói với cha (là người Scotland):

- Bố ơi, cho con tiền để mua tập bản đồ thế giới...

- Không mua! Tình hình thế giới còn chưa ổnđịnh.

kienthucphothong.com
 

Bình luận bằng Facebook

Top