Đề tặng cho những mối tình dang dở,và tặng riêng cho một người

cohonnhien

Thành viên
#1
MỘT THỜI
Cũng có một thời là chồng là vợ
Một thời thưở trước yêu nhau
Đứng trên cao trông về Hòn Vợ
Đỉnh yêu thương huyền thoại Hòn Chồng
Biển vẫn xanh sóng muôn đời gọt dũa
Chuyện nhân gian ai biết được chữ ngờ
Cũng có một thời là chồng là vợ!
Cohonnhien
 

Bình luận bằng Facebook

Top