Đề tài: Phối hợp với các lực lượng giáo dục

tinhtam

Điều hành viên
Thành viên BQT
#1
II. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức tạo ra môi trường giáo dục lành mạnh.
- Mọi người, mọi nhà, mọi ngành, cả xã hội vì giáo dục .
- Để giáo dục thế hệ trẻ thành người có đức, có tài, thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước, mục tiêu của nhà trường phổ thông là hình thành và phát triển toàn diện nhân cách tốt đẹp cho thế hệ trẻ. Đó là những người lao động mới phát triển hài hoà trên tất cả các mặt : đạo đức , trí dục, mỹ dục , thể dục , lao động . Những người sẽ xây dựng đất nước phồn vinh, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá , hiện đại hoá …
----------------
Down: https://db.tt/1NEvqyYO
 

Bình luận bằng Facebook

Top