Đề kiểm tra năng lực giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

hoangtungoc

Thành viên
#1
Mã đề: A-01
Câu 1. Theo công văn 1281/SGDĐT-GDTrH ngày 15/08/2011 của Sở GD&ĐT Đồng Nai, việc tổ chức tuần sinh hoạt tập thể đầu năm mới nhằm mục đích gì?

a. Giúp thầy cô tìm ra phương pháp phù hợp với đối tượng học sinh.
b. Giúp học sinh cũ của trường có điều kiện chuẩn bị cho năm học mới.
c. Giúp học sinh đầu cấp làm quen với thầy cô, bạn bè và điều kiện học tập, phương pháp học tập trong nhà trường.
Câu 2. Đối với công tác tư vấn trong trường học, giáo viên tư vấn có nhiệm vụ:
a. Tư vấn cho cha mẹ học sinh về công tác giáo dục.
b. Tư vấn cho học sinh biết vượt những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.
c. Tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.
d. Tư vấn cho giáo viên.
Câu 3. Theo công văn 8773/BGD-ĐT-GDTrH, ngày 30/12/2010 của Bộ GD&ĐT, về hướng dẫn kỹ năng biên soạn đề kiểm tra, giáo viên cần ra đề theo mấy mức độ?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Câu 4. Học sinh vào học lớp 6 phải có điều kiện nào?
a. Có bằng Tốt nghiệp Tiểu học.
b. Hoàn thành chương trình tiểu học, có tuổi là mười một tuổi.
c. Có độ tuổi từ 11 đến 15.
Câu 5. Tập thể, cá nhân nào có thẩm quyền quy định những trường hợp có thể học trước tuổi đối với học sinh phát triển sớm về trí tuệ ?
a. Bộ trưởng bộ GD&ĐT b. Chủ tịch UBND tỉnh.
c. Giám đốc sở GD&ĐT c. Trưởng phòng GD&ĐT
--------------------------------
Link tải: https://dl.dropboxusercontent.com/u/216000869/de thi/kiem tra nang luc1.doc
 

Bình luận bằng Facebook

Top